Megastar – profi-blokskæreren

Total Mix Ration (TMR)

Eller: Hvordan en velafbalanceret fodersammensætning forøger mælkeydelsen

For at det høje ydelsespotentiale hos vores dages malkekøer kan udnyttes fuldt ud, skal mange faktorer optimeres. Blandt andet er en ydelsestilpasset fodring et aspekt som påvirker mælkeydelsen.

Stigende mælkeydelsesniveauer hos bestandene stiller store krav til fodringssystem og fodermanagement. Kun sunde dyr som får en ydelsestilpasset fodring, vil på lang sigt give et godt resultat for bedriften. Trods malkekøernes høje genetiske potentiale bliver den tilstræbte og teoretisk genetisk mulige ydelse ofte ikke opnået. Hvorfor ikke? Fordi man alt for ofte glemmer at den moderne ko stadig er en drøvtygger ligesom uroksen i sin tid var.

Utilstrækkeligt tilpasset fodring kan være en grund til at køer "ikke vil yde". TMR-fodring, dvs. et foder som er optimalt tilpasset og blandet til køernes ydelsesniveau, løser dette problem og forøger mælkeydelsen på en nem måde.

Fordele ved TMR

  • Kraftfoderet optages samtidig med grundfoderet, hvilket holder pH-værdien i maven stabil.
  • Næringsstoffer tilføres med tilsvarende modpart, hvilket medførere en tydelig forbedring af deres omsættelighed (mavesynkronisering).
  • Man undgår foderselektion, som er mulig ved enkeltfodring.
  • Bedre "velbefindende" i køernes maver, således at foderoptagelsen og følgelig mælkeproduktionen forøges.
  • Det optagne foder omsættes bedre, ydelsen stiger, og foderomkostningerne pr. kg mælk falder.
  • Stofskifteforstyrrelser som acidose, ketose og kallunforskydning forekommer sjældnere.
  • Lettelse af landmandens arbejde – den mest moderne teknik overtager det anstrengende manuelle arbejde, f.eks. ved blanding af foderet.
Forarbejdet klarer BvL for dig, eller rettere sagt: en af vores skræddersyede foderblandevogne som er individuelt tilpasset til behovene i den pågældende stald, f.eks. BvL's V-MIX-serie [mere ...]. Gennemprøvet sikkerhed, patenterede innovationer og flere årtiers erfaring inden for foderblandeteknik hjælper dig til at opnå en højere mælkeydelse og bedre driftsresultater.