Hvorfor struktur i foderet?

Hvad betyder struktur i foderet?
For sikringen af en optimal fodring af kvæget spiller foderstrukturen en afgørende rolle. For at undgå lave pH-værdier i maven skal foderrationen altid indeholde en tilstrækkelig mængde struktur (halm, lucerne, hø og græs- og majsensilage). Dermed bliver drøvtygningen og den dertil hørende spytproduktion stimuleret. Spyt har en alkalisk pH-værdi på 8 til 8,3 og varetager en vigtig bufferfunktion i maven.

Strukturskånende arbejde starter allerede med aftagningsteknikken.
Allerede aftagningen af halm, hø og græs- og majsensilage spiller en vigtig rolle. Hvis foderet bliver revet eller fræset ud af stakken i siloen, kan det have negative følger for strukturen. Derfor er strukturskånende aftagningsanordninger mere efterspurgte end nogensinde. BvL tilbyder mange aftagningsanordninger som anvendes inden for dette område. Frem for alt strukturvalsen på BvL's selvkørende Maxium tager foderet ud af stakken i siloen på en strukturskånende måde.

Hvad sker der hvis strukturen mangler i foderet?

Mangel på struktur i foder til kvæg kan have væsentlig indflydelse på dyrenes helbred. Hvis der ikke er struktur i foderet, kan koen hhv. tyren ikke drøvtygge, og maven oversyrer. Dette har en kraftig indflydelse på dyrenes mælkeydelse. Mælken udviser ofte et forhøjet fedtindhold. Acidose som stofskiftesygdom fører til reduceret ydeevne. Senfølgerne omfatter kallunforskydning, klovsygdomme og yverbetændelse.
Hvordan kan jeg vide om der er tilstrækkelig struktur i mit foder?
Du kan ganske enkelt lave testen med rysteboksen. Sådan kan du tjekke dine rationer og eventelt tilpasse de enkelte komponenter.
Shake it baby!

TMR
Andele i %

Oversi
19 mm

6-10

2-8

Mellemsi
8 mm

30-50

30-50

Undersi 1
1,18 mm

40-60

30-50

Undersi 2
< 1,18 mm

-

< 20

Grafisk: Thomas Bonsels
Grafisk: Thomas Bonsels