Ansvar

Ansvar

BvL påtager sig et ansvar inden for mange områder.

Medarbejdere
For BvL er medarbejderne den vigtigste kraft i selskabet. Deres engagement og deres kvalifikationer skal fortsat fremmes. Nøglen til BvL Maschinenfabriks fortsatte succes ligger i at lade deres ideer og forslag få indflydelse i selskabet og på den måde skabe en frisk korpsånd og langvarige arbejdsforhold.

Forretningspartnere
Forretningspartnere, det vil både sige kunder og leverandører, er dem der overhovedet gør selskabet BvL muligt. Derfor opbygger BvL sine forretningsforhold på ærlighed og tillid. Målet er at opbygge langvarige forretningsforhold som er kendetegnet ved gensidig forståelse og stræben.

Miljø
Miljøbevidsthed kommer mere og mere i fokus i folks hverdag. Også BvL yder et bidrag til en mere miljøvenlig virksomhedsorganisation og produktionsmåde.

Borgerne i Emsbüren
BvL's historie, udvikling og succes er nært sammenknyttet med adressen i Emsbüren. Det skyldes ikke mindst at størstedelen af medarbejderne stammer fra Emsbüren og regionen. Dette er grund nok til at give noget tilbage til hjemegnen og støtte mange almennyttige formål.