Megastar – De profi-kuilvoersnijder

Total Mixed Ration (TMR) - totaal gemengd rantsoen

Oftewel: Hoe een uitgebalanceerde samenstelling van het voer de melkopbrengst verhoogt

Om het grote potentieel van de hedendaagse melkkoeien ten volle te kunnen benutten, moeten veel factoren geoptimaliseerd worden - aangepast voer is een aspect dat van invloed is op de melkopbrengst.

Door de stijgende melkopbrengsten van het melkvee worden ook de eisen aan het voersysteem en voermanagement steeds hoger. Alleen opbrengst-gerelateerd gevoerde en gezonde dieren kunnen langdurig tot een goed bedrijfsresultaat leiden. Ondanks het grote genetische potentieel van melkkoeien wordt de beoogde en theoretisch genetisch mogelijke opbrengst vaak niet bereikt. Waarom? Omdat al te vaak vergeten wordt dat de moderne koe nog steeds een herkauwer is, zoals het ooit het oerrund was.

Onvoldoende aangepast voer kan een reden zijn, waarom koeien "niets willen presteren". TMR-voer, dus optimaal op het productieniveau van de koeien ingesteld en gemengd voer, verhelpt dit probleem en verhoogt de melkproductie op een heel eenvoudige manier.

Voordelen van het TMR

  • Krachtvoer wordt tegelijk met het basisvoer opgenomen, waardoor de pH-waarde in de pens stabiel blijft.
  • Omdat voedingsstoffen samen met een desbetreffende tweede stof gevoerd worden, wordt de verteerbaarheid duidelijk verhoogd (penssynchronisatie),
  • Voer-selectie, zoals mogelijk is bij apart voeren, wordt vermeden.
  • Beter „welzijn" in de buik van de koeien, zodat de voeropname en daardoor ook de melkproductie hoger wordt.
  • Het opgenomen voer wordt beter benut, de productie stijgt en de voerkosten per kg melk dalen.
  • Stofwisselingsstoornissen zoals acidose, ketose en lebmaagverplaatsingen komen minder vaak voor.
  • Minder werk voor de agrariër – de modernste techniek neemt de vermoeiende „handarbeid" voor zijn rekening, bijv. bij het mengen van het voer.
Het voorbereidende werk neemt BvL van u over, of beter gezegd: een van onze individueel aan de behoeften van de betreffende stal aangepaste voermengwagens uit de BvL „V-Mix reeks" [meer...]. Gecontroleerde veiligheid, gepatenteerde innovaties en jarenlange ervaring in de voermengtechniek helpen u erbij hogere melkopbrengsten en betere bedrijfsresultaten te verkrijgen.