Megastar – De profi-kuilvoersnijder

Precision Dairy Farming

Iedereen heeft het over Precision Dairy Farming – wat is dat eigenlijk?
Ook al staan we vandaag nog aan het begin van deze spannende ontwikkeling, het is toch nu al duidelijk dat het vermeerde gebruik van sensortechnieken en nieuwe technologieën de controle over de afzonderlijke koeien zal verbeteren en dat dit daardoor ook tot een verbetering van het welzijn van deze dieren zal leiden. Internationaal is dit thema op veel conferenties present – net zoals smartphones een steeds grotere plaats in ons leven innemen, zijn ook steeds meer technische vernieuwingen in onze koestallen te vinden; dit kan ertoe leiden dat bedrijven/kuddes melkkoeien in de toekomst anders gemanaged worden dan volgens de huidige stand van de techniek het geval is. Met „Precision Dairy Farming" wordt bedoeld dat nieuwe technologieën doelgericht toegepast worden om het managementsysteem te verbeteren. Typische, intussen welbekende voorbeelden zijn o.a. de automatische melksystemen, de kalverdrinkautomaat en de pedometer of stappenteller, maar eigenlijk is de lijst nog veel langer en indrukwekkender: metingen van het aantal herkauwingen, dagelijkse metingen van de melk en de inhoudstoffen, dagelijkse gewichtsmeting en precisievoeren zijn verdere, reeds toegepaste technieken in de bedrijven. Ook op het gebied van de videotechniek zijn vernieuwingen te verwachten, eerste pogingen om d.m.v. filmopnames lamheidsverschijnselen bij koeien te herkennen worden reeds in de praktijk gestart. Nieuwe technologieën moeten gaandeweg niet alleen het welzijn en de gezondheid van de dieren verbeteren, maar ook het comfort van de exploitanten. Om de technieken zinvol in de bedrijven te kunnen inzetten, moeten gegevens verzameld worden die echter met behulp van de techniek in zinvolle informatie omgezet moeten worden om niet in de overvloed van gegevens ten onder te gaan. Nieuwe technologieën kunnen nooit een vervanging zijn voor het „verstand van koeien" van de melkveehouder, maar ze kunnen hem wel doelgericht met actuele informatie over de dieren ondersteunen, waardoor hij snellere en betere beslissingen kan treffen die wederom de gezondheid, productiviteit en dus ook het profijt verbeteren. Waarschijnlijk zijn de „vakmensen voor koeien" degenen die het meeste van nieuwe technieken kunnen profiteren. Precision Dairy Farming komt in de praktijk nog niet veel voor – in een internationale enquête waarom er niet meer nieuwe technologieën in de bedrijven ingezet worden, waren de hoofdzakelijke redenen: men is niet goed genoeg geïnformeerd over welke technologieën er bestaan; kosten en baten staan niet in verhouding; men weet niet hoe de technologie zinvol in het bedrijf ingezet kan worden; niet genoeg tijd om van de technologie gebruik te maken; men ziet het economisch nut niet. Om deze redenen worden nieuwe technologieën slechts langzaam in de bedrijven ingezet – ook als ze heel veel kansen voor het bedrijfsmanagement bieden.

Precision Dairy Farming - de toekomst van de melkveehouderij

Het „precieze" melkveemanagement met moderne, technische hulpmiddelen zet zich steeds meer door en maakt het gemakkelijker om steeds groter wordende kuddes zodanig te houden dat zowel de koe op zich als de kudde goed en veilig bewaakt kan worden. Hierdoor kan enerzijds de gezondheid en de melkproductie van de dieren geoptimaliseerd worden en kan de agrariër anderzijds zijn tijd effectiever besteden. Met de V-DAIRY Feeder hebt u deze voordelen in de hand.

Verdere informatie over het thema Precision Dairy Farming vindt u onder de volgende URL:
http://www.agrinet.de/i-team/