Megastar – De profi-kuilvoersnijder

Uiergezondheid en „koecomfort"

Hoe het instrooimateriaal de vitaliteit van de uiers en dus de melkproductie beïnvloedt

Acute mastitis ontstaat door de combinatie van de meest uiteenlopende factoren (stress, ziektekiemen, milieu, genetische aanleg van de koe) die van invloed kunnen zijn op het uitbreken van deze ontstekingsziekte. Dr. Wilfried Wolter van het Regierungspräsidium Gießen lichtte dit onderwerp op 18 januari 2007 nader toe n.a.v. een speciale educatieve tentoonstelling in Haus Düsse. Zijn lezing aangaande het thema „Reinigingsconcepten voor loopvlakken en ligboxen", hield zich vooral bezig met de factor instrooimateriaal en de uitwerking daarvan op de gezondheid van de uiers. Dr. Wilfried Wolter is verantwoordelijk voor de controle van de voor melk geldende eisen in een productiebedrijf. Volgens dr. Wolter wordt de mate van vervuiling van de uiers en de aangrenzende lichaamsdelen verhoogd, als het instrooimateriaal niet schoon genoeg is. Bacteriën en ziektekiemen kunnen daardoor makkelijker in de tepelkanalen binnendringen en zich in de uier vermeerderen. Het gevolg: mastitis. Een bedrijf is volgens Wolter uitsluitend in orde, als per maand maximaal één procent van de lacterende koeien ziek worden door klassieke mastitis.

Optimaal instrooimateriaal beschikt over de volgende eigenschappen:
 • arm aan ziektekiemen
 • geen substantie die gemakkelijk stofwisseling ondergaat
 • goed waterbindend
 • droog
 • pH-waarde > 9, dus alkalisch
 • warmte-isolerend
 • goedkoop
 • werktijdbesparend
 • vrij van resten
 • onschadelijk voor de huid
Volgens Wolters is een instrooi-systeem aan te bevelen dat uit stromeel en kalk bestaat. Stro bevat als component in tegenstelling tot zaagmeel minder coliforme kiemen en heeft optimale instrooi-eigenschappen. Stro is echter niet geschikt voor jonge koeien of voor koeien voor en na de geboorte van een kalf. Deze dieren worden niet regelmatig gemolken, als gevolg daarvan worden eventuele ziektekiemen dus niet uitgespoeld en het risico om ziek te worden wordt groter.

De component kalk zorgt voor een hogere pH-waarde en een alkalisch milieu en heeft een drogend effect. Zodoende wordt vermeden dat zich een broeinest van ziektekiemen gaat vormen. Bij kalk op het volgende letten:
 • Maalstand 1
 • 80-90% korrelgrootte < 0,09 mm
 • pH permanent > 9
Het ligvlak is volgens de bevindingen van dr. Wolters van cruciaal belang voor de gezondheid van de koeien. Dit soort instrooimateriaal heeft bovendien het voordeel dat het de gewrichten van de dieren ontziet en tevens het gedeelte van de huid dat direct in aanraking komt met het ligvlak; daardoor wordt de ligtijd verlengd. Volgens dr. Bjaerne Hoi stroomt 50% meer bloed door de uier, als de koe ligt – gaat de koe dus „graag" liggen, omdat ze zich behaaglijk voelt, produceert ze sneller meer melk. „Om één kg melk te produceren, moet 500 liter bloed door de uier stromen", aldus Hoi. Daarom moet de lig- en herkauw-fase ook zo comfortabel gemaakt worden. BvL helpt u hierbij om optimale omstandigheden voor de melkproductie te creëren: Onze mengwagens uit de V-Mix-reeks zijn bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor het produceren van een stro-kalk-basismengsel dat met BvL-instrooimachines zoals de B-Max gelijkmatig in de boxen verdeeld kan worden [meer...]. Hiermee houdt u op lange termijn niet alleen uw dieren gezond, maakt u ten volle gebruik van uw economische mogelijkheden.