Teamgeest

Teamgeest bij BvL

Goed werkklimaat en een frisse teamgeest als succesformule

Als werkgever van circa 180 medewerkers is het voor de BvL machinefabriek een must om voor een goed werkklimaat en een frisse teamgeest te zorgen. Hierbij is een goede omgang met elkaar belangrijk, zodat alle medewerkers zonder conflicten, vooroordelen en verwijten kunnen samenwerken. Hierbij is het van groot nut dat veel medewerkers elkaar ook privé kennen. Omdat veel medewerkers van de BvL machinefabriek direct uit de regio komen, hebben veel collega's ook privé contact, waardoor de omgang met elkaar nog beter wordt.