Megastar – De profi-kuilvoersnijder

Privacyverklaring

De Bernard van Lengerich Group is zich bewust hoe belangrijk de bescherming van persoonsgegevens op internet is en ziet het als zijn taak, uw privacy op onze websites te beschermen. De Bernard van Lengerich Group treft zinvolle maatregelen om alle informatie die wij over onze online-bezoekers hebben gekregen, te beschermen tegen toegang en gebruik door onbevoegden. Voorts onderwerpen wij onze veiligheidsmaatregelen aan een regelmatige controle. Wij hebben de volgende richtlijnen opgesteld die aantonen hoe wij gebruik maken van de informatie die wij van de bezoekers van onze websites ontvangen.

Welke informatie wordt door de Bernard van Lengerich Group geregistreerd?

Over het algemeen kunt u de Bernard van Lengerich Group op internet bezoeken om toegang tot informatie te krijgen; hierbij kunt u anoniem blijven en hoeft u geen persoonlijke gegevens prijs te geven. Zo nu en dan vragen wij u echter om bepaalde gegevens de verstrekken (bijvoorbeeld om uw naam en adres te noemen), zodat wij uw beweegredenen beter kunnen begrijpen en uw aandacht op nieuwe producten kunnen vestigen waar u misschien belangstelling voor hebt. onze webserver registreert eventueel ook de domeinnamen, echter niet de e-mailadressen van de bezoekers van onze website. Wij gebruiken deze informatie om na te gaan wie ons bezoekt en om de inhoud van onze websites te verbeteren.

Hoe beschermt de Bernard van Lengerich Group uw persoonlijke gegevens?

Op de formulieren die u invult, om met onze handelsondernemingen in contact te treden, verzoeken wij u eventueel om ons gevoelige informatie te verstrekken, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres, adres, telefoonnummer of een creditcardnummer. Als dat gebeurt, onderneemt de Bernard van Lengerich Group alle economisch zinvolle stappen om een veilige verbinding met uw internet browser tot stand te brengen. Bij websites van de Bernard van Lengerich Group die ertoe dienen om e-commerce transacties af te handelen, worden creditcardnummers uitsluitend voor het afhandelen van betalingen gebruikt en niet aan derden doorgegeven. Houd er a.u.b. rekening mee dat onze website links naar andere websites bevat die niet bij de Bernard van Lengerich Group horen. Wij proberen weliswaar om uitsluitend links naar zulke websites tot stand te brengen die er net als wij naar streven klantengegevens te beschermen, maar wij zijn desondanks niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de manier waarop ze gegevensbescherming handhaven.

Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens actualiseren?

U kunt ons erbij helpen om de correctheid van uw gegevens te waarborgen door de Bernard van Lengerich Group op de hoogte te stellen van alle wijzigingen aangaande uw adres, telefoonnummer of uw e-mailadres. Alle persoonsgerelateerde gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. Bij het verzamelen, de verwerking en het gebruik van de gegevens en individuele informatie houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften van de Duitse Wet op bescherming persoonsgegevens en van de Duitse Teledienst-wet. U kunt te allen tijde tegen het gebruik, de verwerking resp. het doorgeven van uw gegevens, ook voor marketingdoeleinden, bezwaar indienen resp. uw toestemming hiervoor herroepen door een schriftelijke mededeling aan de Bernard van Lengerich Group, Grenzstr. 16, D-48488 Emsbüren.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc. („Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen.
Wij maken u erop attent dat Google Analytics op onze website werd uitgebreid met de code „_anonymizeIp()" en dat IP-adressen daarom uitsluitend in verkorte vorm verder bewerkt worden, om een directe verbinding naar bepaalde personen uit te sluiten. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de Bernard van Lengerich Group zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om berichten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten te verlenen die met het gebruik van de website en van het internet samenhangen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browser software voorkomen; wij maken u echter erop attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in de volle omvang kunt gebruiken. Voorts kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informatie over cookies: 
Om u een optimale service te kunnen verlenen, maakt deze website gebruik van cookies. Door de website verder te gebruiken, verklaart u zich hiermee akkoord.Beeld- en videomaterial:
Alle rechten voorbehouden. Alle foto’s, teksten, afbeeldingen, audio-, video- en animatiebestanden vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van de intellectuele eigendom. Zonder schriftelijke toestemming van de Bernard van Lengerich Groep mogen deze niet worden gebruikt, gekopieerd of veranderd. De als download aangeboden persafbeeldingen mogen alleen voor redactionele doeleinden worden gebruikt en gepubliceerd.Contact met de functionaris voor de gegevensbescherming van de Bernard van Lengerich Groep:
Mr. Jan Jankord 
datenschutzbeauftragter@bvl-group.de