Megastar – profi-blokskæreren

Precision Dairy Farming

Alle taler om Precision Dairy Farming – men hvad er det for noget?
Selv om vi i dag stadig blot står ved begyndelsen af denne spændende udvikling, står det allerede klart at den udvidede anvendelse af sensorteknikker og ny teknologi vil forbedre kontrollen over hver enkelt ko og dermed også vil medføre en forbedring af dyrevelfærden. Internationalt er temaet blevet præsenteret på mange konferencer. Ligesom smartphones lægger beslag på en stadig større del af vores tilværelse, kan man finde stadig flere tekniske nyheder i kostaldene, hvilket føre til at bedrifterne/malkekvægbesætningerne fremover vil blive administreret anderledes end det er tilfældet med den hidtil kendte teknik. Med "Precision Dairy Farming" bliver det defineret at nye teknologier indsættes målrettet for at forbedre managementsystemet. Typiske eksempler som efterhånden er blevet alment kendte, er automatiske malkesystemer, kalveautomaten og skridttælleren, men faktisk er listen meget længere og meget mere imponerende: Drøvtygningsmålinger, daglig mælkemåling og måling af indholdsstoffer, daglig måling af kropsvægt og præcisionsfodring er andre teknologier som allerede anvendes på bedrifterne. Også inden for videoteknik kan der ventes flere fornyelser. De første forsøg på halthedsmåling på køer med videooptagelser er allerede i praktisk brug. Generelt skal nye teknologier forbedre dyrenes velbefindende og sundhed, men de skal også forbedre bestyrerens komfort. For at teknologierne skal kunne anvendes fornuftigt på bedrifterne, skal man føre data sammen som dog også ved hjælp af teknologien kan omdannes til informationer der giver mening – ellers risikerer man at drukne i datastrømmen. Nye teknologier kan ikke erstatte bestyrerens "koforstand", men de kan understøtte ham målrettet med tidsnære informationer om dyrene, hvilket fører til hurtigere og bedre beslutninger som forbedrer sundhed, produktivitet og lønsomhed. Formentlig er "kofagfolkene" den gruppe der kan have størst fordel af de nye teknologier. I praksis er Precision Dairy Farming ikke særlig udbredt endnu. I en international rundspørge om hvorfor der ikke anvendes mere ny teknologi på bedrifterne, var praktikernes primære grunde: ikke godt nok informeret om hvilke teknologier der findes, omkostninger og udbytte står ikke i forhold til hinanden, ved ikke hvordan teknologien kan anvendes på en gavnlig måde på bedriften, ikke tilstrækkelig tid til at udnytte teknologien, er ikke klar over den økonomiske gavn. Af disse grunde vinder nye teknologier kun langsomt indpas på bedrifterne – også selv om de tilbyder mange muligheder for ledelsen af bedriften.

Precision Dairy Farming – fremtidens malkekvæghold

Det "præcise" malkekvægs-management med moderne tekniske hjælpemidler bliver stadig mere udbredt, og det gør det både muligt og nemmere at holde styr på stadig større besætninger i det omfang både den enkelte ko og hele besætningen kan overvåges godt og sikkert. Dermed kan man på den ene side optimere dyrenes sundhed og ydelse, og på den anden side landmanden bruge sin tid mere effektivt. Med Dairy Feeder har du disse fordele på hånden.

Yderligere oplysninger om temaet Precision Dairy Farming finder du på:
http://www.agrinet.de/i-team/