Megastar – profi-blokskæreren

Yversundhed og "kokomfort"

Hvordan strøelsens art påvirker yvervitaliteten og mælkeproduktionen

Akut mastitis opstår ved en kombination af vidt forskellige faktorer hvis virkninger (stress, sygdomsfremkaldere, miljø, koens genetiske disponering) kan begunstige udbrud af den inflammatoriske lidelse. Dr. Wilfried Wolter fra regeringspræsidiet i Gießen forklarede 18. januar 2007 temaet i Haus Düsse på en speciel temadag på den permanente udstilling vedrørende videreuddannelse i forbindelse med landbruget. Hans foredrag med temaet "Rengøringskoncepter for gangarealer og sengebåse" drejede sig især om faktoren strøelse og dennes indvirkning på yversundheden. Dr. Wilfried Wolter er ansvarlig for overvågningen af de krav der gælder for mælk på producenternes bedrifter. Ifølge dr. Wolter forøger en utilstrækkeligt ren strøelse tilsmudsningsgraden for yveret og de tilgrænsende kropsdele. Bakterier og kim kan derfor nemmere trænge ind i pattekanalen og formere sig i yveret. Konsekvensen: mastitis. En bedrift er ifølge dr. Wolter kun i orden hvis der pr. måned maksimalt er én procent af de mælkegivende køer der bliver ramt af klassisk mastitis.

En optimal strøelse har følgende egenskaber:
 • kimfattig
 • ingen let metaboliserbare substanser
 • godt vandbindende
 • tør
 • pH-værdi > 9, altså alkalisk
 • varmeisolerende
 • omkostningsbesparende
 • arbejdstidsbesparende
 • fri for rester
 • hudvenlig
Ifølge dr. Wolter kan et strøsystem som består af halmsmuld og kalk, anbefales. Sammenlignet med savsmuld indeholder halm som komponent færre coliforme kim, og det har optimale strøelsesegenskaber. Halm er imidlertid ikke egnet til yversættende ungdyr og goldede køer. Disse dyr bliver ikke malket regelmæssigt, hvilket betyder at indtrængende sygdomsfremkaldere ikke bliver skyllet ud og sygdomsrisikoen forøges tilsvarende.

Komponenten kalk sørger for en højere pH-værdi og et alkalisk miljø og virker tørrende. Således bliver gunstige betingelser for vækst af kim forhindret. Ved kalk skal følgende overholdes:
 • Formalingsniveau 1
 • 80-90 % kornstørrelse < 0,09 mm
 • pH permanent > 9
Ifølge dr. Wolters forskningsresultater er liggefladen altså af afgørende betydning for dine køers sundhed. Denne type strøelse har desuden den fordel at den skåner dyrenes led og den hud de ligger på, og dermed forlænger liggetiden. Ifølge dr. Bjaerne Hoi løber der 50 % mere blod gennem yveret når koen ligger ned, hvilket betyder at hvis koen "gerne" lægger sig fordi den har det godt, producerer den hurtigere mere mælk. "For at producere et kg mælk er det nødvendigt at der løber 500 liter blod gennem yveret," siger Hoi. Derfor skal ligge- og drøvtyggefasen også være udformet så bekvemt som muligt. BvL hjælper dig med at skabe optimale betingelser for mælkedannelsen: Vores blandevogne i V-Mix-serien egner sig for eksempel fremragende til fremstilling af en halm-kalk-basisblanding som ved hjælp af BvL's strømaskiner som B-Max kan fordeles ensartet i båsene [mere ...]. Dermed vil du på lang sigt ikke bare holde dine dyr sunde men også udnytte det økonomiske potentiale fuldt ud.