Korpsånd

Korpsånd hos BvL

Godt arbejdsklima og frisk korpsånd som succeskoncept

Som arbejdsgiver for omkring 180 medarbejdere er det nødvendigt for BvL Maschinenfabrik at sørge for et godt arbejdsklima og en frisk korpsånd. I den forbindelse er en god omgang med hinanden vigtig for at alle medarbejdere kan arbejde sammen uden konflikter, fordomme og bebrejdelser. Her hjælper det at mange medarbejdere også kender hinanden privat. Da BvL Maschinenfabrik beskæftiger mange medarbejdere fra regionen, dannes der også private kontakter mellem kollegaerne, hvilket forskønner omgangen med hinanden.