Fodermanagement med V-CONNECT DAIRY Feeder

V-DAIRY Feeder TMR System

Få mere ud af foderet!

Oversigt!

  • Mobilt fodermanagementsystem
  • Adgang til fodringsdata via cloud-software
  • Automatisk synkronisering af dataene i realtid
  • Forskellige fodringsrapporter
  • Meget enkel installation og betjening
V-DAIRY Feeder Login Download brochure

Kompatibel med foderblandevogne af alle fabrikater (standard)

Kompatibel med foderblandevogne af alle fabrikater (standard)
DAIRY Feeder-boksen fungerer sammen med foderblandevogne af alle fabrikater. Den skal blot tilsluttes foderblandevognens vejeenhed, og så sørger den automatisk for dataudvekslingen mellem foderblandevognen og den mobile enhed til visning, for eksempel ved læsning eller udfodring.


Dairy Feeder Navigator (standard)

Dairy Feeder Navigator (standard)
V-DAIRY Feeder Navigator viser brugeren dyregrupper, foderrationer og de læssede mængder. Som et navigationssystem leder den dig gennem fodergangen, og den gør arbejdet meget enkelt og præcist. Imens registrerer den fuldautomatisk alle fodringsprocedurer. En manuel dataudveksling via lagermedier er ikke længere nødvendig.


Dairy Feeder TMR Pilot (standard)

Dairy Feeder TMR Pilot (standard)
Med internetsoftwaren V-DAIRY Feeder TMR Pilot kan man fastlægge rationerne og planlægge fodringen. Man kan tjekke alle tidligere fodringsprocedurer i ét skærmbillede, og man kan kontrollere fodringsnøjagtigheden og finde nøgletal som tørstofoptagelse og foderomkostninger. Takket være den mobile internetforbindelse sker dataudvekslingen med Dairy Feeder Navigator fuldautomatisk. En installation af softwaren er ikke nødvendig. Adgangen etableres ganske enkelt via internettet og et password. Det betyder adgang ti fodringen fra ethvert sted og på ethvert tidspunkt.


Omkostningsbesparelse

Omkostningsbesparelse
Foderomkostningerne udgør mere end 50 % af de direkte omkostninger på en bedrift med malkekvæg. Det betyder at fodermanagement indeholder en vigtig nøgle til succes. Men for at kunne optimere fodringen skal man kende den præcist og hele tiden kontrollere den. Her hjælper V-DAIRY Feeder TMR System. Det er enkelt at håndtere og fuldautomatisk, og det giver mulighed for en mere præcis og dermed mere besparende fodring. Din fortjeneste ligger i foderet. Få fat i den samme med os!