BvL: V-COMFORT strøteknik!
Strøteknik

V-COMFORT strøteknik

Strøning med forskellige materialer

Med halmblæseren integreret i foderblandevognen eller med strømaskinen fra bvL får du den mest moderne strøteknik som er egnet til strøning med samtlige materiler.